Petra Novotná

Petra Novotná

⟨ → ← ⟩ 7/25 Petra Novotná riaditeľka pre stratégiu značky a marketingovú komunikáciu, Slovak Telekom Petra pracuje v telco sektore viac ako 15 rokov. Jej profesijné začiatky sú spojené s mediálnou stratégiou, postupne prenikla do ďalších oblastí marketingu...
Róbert Slovák

Róbert Slovák

⟨ → ← ⟩ 7/25 Róbert Slovák zakladateľ a kreatívny riaditeľ, Slovak & Friends Róbert je zakladateľ a kreatívny riaditeľ reklamnej a komunikačnej agentúry Slovák & Friends, ktorá akcentuje spoločensky zodpovedné projekty a témy a patrí do Klubu...
Alena Kanabová

Alena Kanabová

⟨ → ← ⟩ 8/25 Alena Kanabová senior manažérka & líderka pre firemné občianstvo, Accenture Alena je senior manažérka globálnej poradensko-technologickej firmy Accenture, kde počas svojej viac ako 25-ročnej kariéry pracovala pre lokálnych aj zahraničných...
Mária Bieliková

Mária Bieliková

⟨ → ← ⟩ 8/25 Mária Bieliková riaditeľka a výskumníčka, Kempelenov inštitút inteligentných technológií Mária je výskumníčka a zapálená pilotovačka nových myšlienok. Na národnej i európskej úrovni sa zapája do diskusií na tému dôveryhodnej umelej inteligencie...
Patrícia Gajdošociová

Patrícia Gajdošociová

⟨ → ← ⟩ 9/25 Patrícia Gajdošociová ekopsychologička  Patrícia vyštudovala psychológiu na Prešovskej univerzite v Prešove, kde momentálne pokračuje v doktorandskom štúdiu. Vo svojich výskumoch sa venuje psychologickým aspektom klimatickej krízy. Je...
Tomáš Pešek

Tomáš Pešek

⟨ → ← ⟩ 10/25 Tomáš Pešek riaditeľ, YouthWatch  Tomáš sa už viac ako dve dekády venuje rozvoju potenciálu mladej generácie rôznymi formami a spôsobmi. Pôsobí ako medzinárodne akreditovaný kouč a uznávaný lektor. Rozumie si s neformálnym vzdelávaním i...