9/25

linkedin

Patrícia Gajdošociová

ekopsychologička 

Patrícia vyštudovala psychológiu na Prešovskej univerzite v Prešove, kde momentálne pokračuje v doktorandskom štúdiu. Vo svojich výskumoch sa venuje psychologickým aspektom klimatickej krízy. Je spoluzakladateľkou iniciatívy @psychozaklimu. Spolupracuje s environmentálnymi organizáciami, lektoruje a prednáša. Pracuje aj ako školská psychologička na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach