10/25

linkedin

Tomáš Pešek

riaditeľ, YouthWatch 

Tomáš sa už viac ako dve dekády venuje rozvoju potenciálu mladej generácie rôznymi formami a spôsobmi. Pôsobí ako medzinárodne akreditovaný kouč a uznávaný lektor. Rozumie si s neformálnym vzdelávaním i zážitkovou pedagogikou. Zaujímajú ho aj trendy v životnom štýle mladých, inovatívne prístupy k rozvoju mladých ľudí a spolupráca s firemným sektorom pri rozvoji mladej generácie. Okrem aktivít v YouthWatch sa posledné roky venuje rozvoju mladých mužov a prinášaniu koučovacieho prístupu do školského prostredia a práce s mládežou.