8/25

linkedin

Mária Bieliková

riaditeľka a výskumníčka, Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Mária je výskumníčka a zapálená pilotovačka nových myšlienok. Na národnej i európskej úrovni sa zapája do diskusií na tému dôveryhodnej umelej inteligencie (AI), bola členkou expertnej skupiny Európskej komisie pre AI, členkou správnej rady Joint Research Center, vedie Stálu komisiu pre etiku a reguláciu v AI zriadenú MIRRI. Veľkú časť svojho úsilia dlhodobo venuje rozvoju medzinárodných aktivít a zviditeľňovaniu slovenského výskumu a inovácií v AI. V roku 2020 založila Kempelenov inštitút inteligentných technológií, nezávislý a neziskový inštitút, ktorý ako centrum excelentného výskumu a expertízy podporuje záujem firiem o výskum, ich silnejšie prepojenie s akademickým sektorom a rozvoj podnikavosti naprieč sektormi. Bývalá dekanka FIIT STU, profesorka, vedie a particupuje viaceré medzinárodné projekty a je spoluautorkou mnohých medzinárodných vedeckých publikácií v oblasti analýzy a spracovania webových dát a umelej inteligencie, v poslednom období v téme šírenia dezinformácií na webe.