7/25

linkedin

Róbert Slovák

zakladateľ a kreatívny riaditeľ, Slovak & Friends

Róbert je zakladateľ a kreatívny riaditeľ reklamnej a komunikačnej agentúry Slovák & Friends, ktorá akcentuje spoločensky zodpovedné projekty a témy a patrí do Klubu reklamných agentúr Slovenska. Je členom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu, členom združenia tvorivých pracovníkov v reklame  Art Director’s Club a držiteľom mnohých slovenských, ale aj zahraničných ocenení za reklamu.