SDGs: Krok po kroku sa dajú dosiahnuť veľké zmeny

12. okt 2023

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Nadácia Pontis od roku 2018 udeľuje Cenu SDGs, ktorú môže získať organizácia či jednotlivec za príspevok k Cieľom udržateľného rozvoja. S Katarínou Pšenákovou zo spoločnosti Tesco Stores SR sme sa rozprávali o tom, ako relevantné sú tieto ciele pre firmy aj o kritériách, ktoré brala komisia do úvahy pri výbere laureáta Ceny SDGs. Kto ocenenie tento rok získal sa dozviete na podujatí BLF Summit 2023.

Ako vedia k Cieľom udržateľného rozvoja prispieť firmy?

Každá firma je iná a dokáže prispieť iným dielom. Je dôležité, aby si stanovila ciele, ktoré sa týkajú jej podnikania. Ciele  ako rodová rovnosť či budovanie partnerstiev  sú však zároveň aplikovateľné pre každú firmu. Z našej skúsenosti považujeme za dôležité byť odvážni a ambiciózni. Pri mnohých spoločensky zodpovedných a udržateľných aktivitách sa riadime princípom cieľ-meraj-konaj, ktorý vrelo odporúčame každej firme. Ak máme jasne definovaný cieľ, ktorý sa týka nášho podnikania alebo spôsobu, ako podnikáme, je dôležité zozbierať dáta, ako na tom v rámci spoločnosti sme a kam sa potrebujeme dostať. Potom je to o vytvorení relevantných krokov, ktoré je potrebné nasledovať. Postupne sa dajú dosiahnuť veľké zmeny pre jednotlivcov aj firmy. Som rada, že sa môžeme od seba navzájom učiť a inšpirovať, a už vidíme aj konkrétne výsledky.

Čo sa vám v rámci napĺňania týchto cieľov v Tescu už podarilo ?

Spoločnosť Tesco je od roku 2015 signatárom iniciatívy OSN s názvom Global Compact. Zaviazali sme sa integrovať a presadzovať desať zásad stanovených v tejto iniciatíve, ktoré sú zamerané na podporu ľudských a pracovných práv, boj proti korupcii a ochranu životného prostredia. Sme lídrom v boji proti plytvaniu potravinami. Už v roku 2019 sme naplnili cieľ OSN 12.3 znížiť plytvanie potravinami o polovicu, a to o 11 rokov skôr, ako OSN stanovila. Pokračujeme v tom aj naďalej.

Podporujeme tiež udržateľný dodávateľský reťazec – už 16 našich stredoeurópskych dodávateľov zverejňuje svoje údaje o plytvaní potravinami a pracuje na znižovaní potravinového odpadu. V roku 2009 sme sa stali prvou spoločnosťou, ktorá si stanovila klimatické ciele, ktoré sa po rokoch stali ešte ambicióznejšími. Do roku 2035 chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v našich prevádzkach a do roku 2050 klimatickú neutralitu v dodávateľskom reťazci. Už sto percent elektrickej energie pochádza z udržateľných zdrojov a od roku 2015/16 sme v Tescu na Slovensku znížili emisie skleníkových plynov o 67 percent. Aj niektorí naši dodávatelia pre vlastnú značku sa zaviazali pracovať na klimatických cieľoch spolu s nami.

Rovnako máme od minulého roka tri kategórie produktov značky Tesco v stopercentne recyklovateľných obaloch, čo predstavuje stovky výrobkov. Snažíme sa byť aktívni aj v oblasti diverzity a inklúzie. Ako zatiaľ jediná maloobchodná spoločnosť na Slovensku zverejňujeme Správu o napĺňaní stratégie diverzity a inklúzie vrátané takzaného gender pay gapu, teda platovej medzery na základe rodu.

Ste členkou hodnotiacej komisie Ceny SDGs. Aké kritériá boli pri výbere tohtoročného víťaza rozhodujúce?

V prvom rade je mi cťou, že môžem byť členkou tejto komisie. Samotné hodnotenie je pre mňa prenesením sa do príjemného, pozitívneho časopriestoru, kde môžem hodnotiť skvelé aktivity, ktoré sa na Slovensku realizujú a vždy sa medzi nimi ocitne aj niečo pre mňa úplne nové. Dôležitými princípmi, podľa ktorých sa rozhodujeme, sú vždy aktuálnosť, škálovateľnosť, inovatívnosť a dosah nominovaných aktivít.

Tento ročník sa niesol v znamení boja proti polarizácii spoločnosti. Zamerali sme sa na organizácie či jednotlivcov, ktorí polarizáciu znižujú, budujú mosty a hľadajú spoločné riešenia. Myslím, že všetci cítime rôzne názorové a hodnotové tábory a malú ochotu na diskusiu a spájanie. Ocenenie organizácie, ktorá hľadá spôsoby, ako rozdelenú spoločnosť zbližovať, je veľmi dôležité. Práve preto, aby bolo Slovensko lepším miestom na život.

 

Zaregistrujte sa na BLF Summit a sledujte ho 25. októbra online

Podobné články