8/25

linkedin

Alena Kanabová

senior manažérka & líderka pre firemné občianstvo, Accenture

Alena je senior manažérka globálnej poradensko-technologickej firmy Accenture, kde počas svojej viac ako 25-ročnej kariéry pracovala pre lokálnych aj zahraničných klientov v oblastiach firemného poradenstva alebo systémovej integrácie. V súčasnosti je zodpovedná za projekty dodávané pre klientov z oblasti zdravotníctva a verejnej správy v rámci regionálneho technologického centra Accenture.

Okrem toho vedie lokálne aktivity Accenture s pozitívnym sociálnym dopadom ako líderka pre firemné občianstvo. V rámci tejto role, ako aj súkromne, sa angažuje vo viacerých programoch, ktoré smerujú k skvalitneniu vzdelávacieho systému na Slovensku. Je iniciátorkou Programu koordinátorov digitálnych kompetencií pre učiteľov a členkou správnej rady organizácií Teach for Slovakia a I AMbitious/DASATO.

Je tiež aktívnou ambasádorkou inklúzie a diverzity v pracovnom prostredí s dôrazom na rast zastúpenia žien v IT sektore.