1/25

linkedin

Erika Vitálošová

ESG Leader Senior Manager, PwC Slovakia 

Erika je PwC ESG líderka na Slovensku, zameriava sa na oblasť ESG, vykazovanie nefinančných informácií a informácií o udržateľnosti a súvisiace uistenie, ESG reguláciu a súlad s reguláciou, ESG stratégiu a transformáciu a výpočet uhlíkovej stopy. Organizuje a vedie školenia a webináre zamerané na ESG témy a udržateľnosť a je aktívnou členkou ESG platformy.