1/25

linkedin

Simona Sabolová

Healthcare Systems Partner, Roche Slovensko 

Simona sa v spoločnosti Roche Slovensko venuje zlepšovaniu zdravotníckeho prostredia na Slovensku. Jej aktivity zahŕňajú zdravotnícke projekty prebiehajúce na úrovni EÚ ako aj lokálne projekty v oblasti onkológie, personalizovanej medicíny a ženského zdravia. Počas svojich 7 ročných skúseností vo farmaceutickom priemysle sa venovala oblasti liekovej politiky a zabezpečeniu vstupu inovatívnych liekov na slovenský trh z pohľadu úhrad z verejného zdravotného poistenia. V spoločnosti Roche sa primárne venuje oblasti ženského zdravia, kde vedie viaceré iniciatívy týkajúce sa výziev spojených so zdravím žien.