1/25

linkedin

Alena Vachnová

predsedníčka správnej rady, Nadácia DEDO

Alena vyštudovala právo, neskôr získala doktorát v oblasti sociálnej práce a v roku 2022 titul Master of Public Administration na prestížnej Harvard Kennedy School, kde absolvovala aj Cheng Fellowship zameraný na sociálne inovácie. Rozvojovým témam sa profesionálne venuje už 20 rokov. Poslednú dekádu sa zameriava na systematické ukončovanie bezdomovectva, a to prostredníctvom zdostupňovania nájomného bývania a budovania komplexných a integrovaných zdravotno-sociálnych služieb pre jednotlivcov a rodiny so skúsenosťou bezdomovectva. Ako predsedníčka správnej rady Nadácie DEDO sa venuje advokácii, strategickému rozvoju a sociálnym inováciám, ktoré nadácia a sieť ňou založených organizácií pilotuje a škáluje s cieľom dosiahnuť systémovú zmenu od manažovania k ukončovaniu bezdomovectva. Je dvojnásobnou Fulbright štipendistkou a laureátkou ceny SDGs 2022 za udržateľný rozvoj udelenou Nadáciou PONTIS.