Tesco zostáva lídrom v boji proti plytvaniu potravinami

23. sep 2020

 Ako môžu sociálne inovácie zmeniť Slovensko? Swiss Re zaviedlo unikátny program Shine

Za aktivity zamerané na znižovanie potravinového odpadu získal maloobchodný reťazec Tesco vôbec prvú Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja udelenú na Slovensku (v rámci Via Bona Slovakia za rok 2017). Šéfky komunikácie Tesca Veroniky Bush sme sa pýtali, kam sa aktivity firmy posunuli za ostatné tri roky.

Ako Tesco prispieva k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)?

V Tescu si uvedomujeme svoju zodpovednosť za ochranu planéty a jej zdrojov. Dlhodobo vyvíjame maximálne úsilie smerom k tomu, aby sme boli čo najviac udržateľným podnikaním. Už druhý rok za sebou sme preto vydali Plán malých pomocí, ktorý je dôležitou správou o tom, ako sa nám darí napĺňať naše záväzky v oblasti trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN sú pre nás dôležitými kritériami pri vyhodnocovaní našich iniciatív. V súlade s iniciatívou OSN Global Compact sme sa v Tescu zamerali práve na tie ciele, ktoré z hľadiska nášho biznisu považujeme za najrelevantnejšie.

S predstihom skvelých 11 rokov sa nám podarilo už v minulom roku naplniť cieľ OSN 12.3 – znížiť potravinový odpad na polovicu (52 %). Tento rok sme svoj úspech potvrdili a je ešte výraznejší: potravinový odpad sa nám na Slovensku počas troch rokov podarilo znížiť už o 71 %. Za uplynulé tri roky Tesco vďaka boju proti plytvaniu potravinami odľahčilo životné prostredie na Slovensku o takmer 23-tisíc ton emisií CO2.

Čo bolo najťažšie na ceste za takým výrazným znížením potravinového odpadu?

Vďaka meraniam a presným údajom dokážeme v Tescu prijímať účinné opatrenia na minimalizáciu množstva potravinového odpadu. Prirodzene, pri tak zásadnom doterajšom pokroku sa stáva jeho ďalšie znižovanie čoraz väčšou výzvou. Veľmi sa preto tešíme, že sa nám ďalej darí rozširovať náš program darovania nepredaných potravín. V súčasnosti je doň zapojených už všetkých 152 obchodov Tesca. Hneď po otvorení sa tento rok pridali aj dva nové supermarkety Tesca: jeden v bratislavskej Petržalke a druhý v Turanoch na severe Slovenska.

Tesco tak zostáva naďalej jediným reťazcom na Slovensku, ktorému sa podarilo dosiahnuť takýto úspech a zapojiť celú sieť svojich obchodov do darovania nepredaných potravín. Význam tohto programu sa naplno potvrdil v uplynulých mesiacoch koronakrízy, kedy sa starostlivosť o ľudí v núdzi stala potrebnou ešte viac ako kedykoľvek predtým.

Spolupracujete aj s ďalšími partnermi?

V Tescu dlhodobo bojujeme proti plytvaniu potravinami, a to nielen v našich prevádzkach, ale naprieč celým dodávateľským reťazcom, od farmy až po tanier zákazníka. Keďže si uvedomujeme význam témy boja proti potravinovému odpadu, vyzvali sme aj ďalšie podniky v odvetví potravinárstva, aby sa pripojili pri meraní a zverejňovaní údajov o množstve potravinového odpadu v ich prevádzkach.

Veríme, že vďaka spolupráci s našimi dodávateľmi sa nám podarí znížiť potravinový odpad ešte výraznejšie. Aj tu sa nám už darí dosahovať prvé výsledky. Päť strategických dodávateľov Tesca v strednej Európe – vrátane spoločnosti BROP Slovakia zo Slovenska – sa zaviazalo zverejniť údaje o množstve potravinového odpadu, ktorý vzniká v ich prevádzkach. Tieto údaje budú po prvýkrát zverejnené v septembri 2020.

Zameriavame sa tiež na edukáciu a budovanie povedomia u našich nakupujúcich. Významná časť potravinového odpadu vzniká práve v domácnostiach, a preto sa neustále snažíme pozitívne vplývať na každodenné rozhodnutia našich zákazníkov. Veríme, že práve podporou celospoločenskej diskusie na tému boja proti potravinovému odpadu dokážeme dosiahnuť pozitívnu zmenu. Pre našich zákazníkov sme taktiež pripravili projekt Perfectly imperfect (Dokonalo nedokonalé). Zelenina a ovocie s týmto označením síce nespĺňajú najvyššie estetické nároky, ale sú kvalitné a chutné, takže sa rozhodne nemusia stať potravinovým prebytkom iba pre svoj menej dokonalý tvar.

Aké sú vaše ďalšie plány pri napĺňaní Cieľov udržateľného rozvoja?

Chceme prinášať pozitívnu zmenu a veríme, že naša pozícia na trhu nám dáva jedinečnú príležitosť podnecovať pozitívne zmeny a viesť celosektorové aktivity zamerané na riešenie najvážnejších sociálnych a environmentálnych výziev, ktorým dnes čelíme. Naša stratégia Plán malých pomocí stojí na štyroch hlavných pilieroch: ľuďoch, produktoch, planéte a miestach.

Aby Tesco mohlo zákazníkom prinášať tie najlepšie a najzdravšie produkty za čo najnižšie ceny, rozvíja dlhodobé partnerstvá s dodávateľmi. Na Slovensku spolupracujeme so stovkami domácich dodávateľov. Z toho viac ako sto slovenských dodávateľov vyrába produkty pre vlastné značky Tesca. Práve vďaka tomu môžu domáci dodávatelia vstúpiť aj na zahraničné trhy a ďalej rásť či prijímať nových kolegov. Zo všetkých produktov vlastnej značky dostupnej na Slovensku až 35 % vyrábajú práve slovenskí dodávatelia.

Celý sektor potravinárstva je úzko prepojený aj so životným prostredím a jeho kvalitou. Klimatická zmena sa stala veľkou environmentálnou výzvou pre celý svet. Tesco si ako prvý biznis stanovilo cieľ byť uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou do roku 2050. Na Slovensku sa reťazcu do dnešného dňa podarilo znížiť emisie CO2 o 32 % oproti východiskovému roku 2015. Už teraz 100 % elektrickej energie, ktorú na Slovensku využívame vo svojich prevádzkach, pochádza z certifikovaných obnoviteľných zdrojov.
Tesco na Slovensku zároveň aktívne spolupracuje v iniciatívach, ktoré nastoľujú témy dôležité pre ochranu našej planéty a dosahovanie trvalej udržateľnosti. Ako prvý maloobchodník na Slovensku sme sa pridali k platforme Obehové Slovensko, ktorá chce prispieť k trvalej zmene nášho ekonomického modelu na cirkulárny, a šetriť tak prírodné zdroje a minimalizovať odpad.

Podobné články