Nadácia Pontis odovzdala ceny za udržateľný rozvoj. Medzi ocenenými sú Kancelária prezidenta SR aj Zuzana Baťová

27. okt 2021

Prinášajú inovácie, sú nositeľmi silných morálnych hodnôt a v čase pandémie výrazne prispeli k ochrane zdravia a životov ľudí. Nadácia Pontis aj tento rok ocenila prínos organizácií, inštitúcií, jednotlivcov aj firiem k Cieľom udržateľného rozvoja.

Slávnostné udeľovanie Cien SDGs 2021 (z angl. Sustainable Development Goals) prebehlo 26. októbra na najväčšej konferencii o zodpovednom podnikaní CSR Summit. Nadácia Pontis udelila ocenenie v šiestich kategóriách:

• Verejný sektor,
• Mimovládna organizácia,
• Mediálna kampaň,
• Líder/líderka,
• Líder/líderka do 30 rokov,
• Firma

„Hlavným kritériom pre udelenie ocenenia bolo, aby organizácia, inštitúcia či jednotlivec prispievali cez svoje projekty k napĺňaniu vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 – ide o 17 cieľov, ktoré majú podľa svetových lídrov silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu,“ vysvetľuje Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Viacerí víťazi boli tento rok ocenení za svoj prínos v čase pandémie koronavírusu, keď svojimi aktivitami výrazne prispeli k ochrane života a zdravia ľudí. „Ocenením sme chceli upriamiť pozornosť na výnimočných ľudí – lídrov a líderky, ktorí v neľahkej dobe preukázali odvahu, prevzali na seba zodpovednosť a snažili sa posunúť Slovensko o krok vpred,“ dopĺňa Kišša.

Nominovaných na Ceny SDGs navrhla komisia zložená zo zástupcov rôznych sektorov: biznisu, médií, verejného a mimovládneho neziskového sektora, ktorá následne vybrala aj víťazov.

Víťazi Cien SDGs 2021

Kategória Verejný sektor

Kancelária prezidenta SR

Za popularizáciu témy a inšpiratívny príklad ochrany klímy z pozície verejnej inštitúcie.

Ambíciou Kancelárie prezidenta SR je byť prvým uhlíkovo neutrálnym úradom a zároveň inšpiráciou aj pre ďalšie verejné inštitúcie. V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a Inštitútom environmentálnej politiky si KP SR nechala vypracovať prepočet uhlíkovej stopy prezidentského úradu, vďaka čomu si na základe presných dát určila konkrétne ciele pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality už v roku 2030. K opatreniam na ochranu klímy patria napríklad nahrádzanie áut so spaľovacími motormi elektromobilmi alebo hybridmi, vysadenie minimálne 1 300 stromov ročne, inštalácia fotovoltaických panelov na budovy úradu, ale aj zavedenie zelených striech a prístreškov. V máji 2020 boli v Prezidentskej záhrade nainštalované včelie úle, ktoré tento rok vyprodukovali 50 kg medu.

Kategória Mimovládna nezisková organizácia

Dáta bez pátosu

Za prínos k racionalizácii diskusie o pandémii COVID-19 a pripomienku toho, že potrebujeme stavať na faktoch a nie na emóciách.

Dáta bez pátosu je nezávislá iniciatíva, ktorá združuje odborníkov na dátovú analytiku, krízový manažment a grafickú interpretáciu dát. Iniciatíva vznikla v roku 2020, v čase nástupu druhej vlny pandémie, a orientuje sa najmä na interpretáciu dát súvisiacich so šírením koronavírusu. Jej cieľom je prinášať ľuďom spoľahlivé, zrozumiteľné informácie a ilustrovať ich na jednoduchých príkladoch zo života, ktoré vie pochopiť každý. Členovia iniciatívy pomáhali dobrovoľne a v náročnej situácii analyzovať a interpretovať dáta aj napriek politickej nevôli alebo rozdielom. Aj vďaka nim získali ľudia prehľad o vývoji pandémie na Slovensku a predikciách do budúcnosti.

Kategória Mediálna kampaň

Ministerstvo zdravotníctva SR

Za ukážkový prístup štátnej inštitúcie k sociálnym médiám v pandemickej dobe, ktorý prináša jasné fakty, vysvetlenia, odporúčania a posúva tak komunikáciu na vyššiu úroveň.

V súvislosti s pandémiou a očkovaním sa na sociálnych sieťach čoraz častejšie objavovali rôzne dezinformácie a hoaxy, ktoré majú priamy dopad na zdravie a životy ľudí. Ministerstvo zdravotníctva preto v roku 2020 pristúpilo k inovovaniu svojej online komunikácie a zmene celkovej stratégie. S pomocou Jakuba Godu, publicistu a odborníka na dezinformácie, začalo proaktívne komunikovať na sociálnych sieťach a prostredníctvom atraktívnych grafických vzuálov či videí pravidelne vysvetľovať témy súvisiace s pandémiou či očkovaním. Len cez kampane na Facebooku sa ministerstvu podarilo priviesť do čakárne na očkovanie 150 000 ľudí.

Kategória Líder/ka

PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.

Za pevný postoj, nezlomnosť a zachovanie dôrazu na odbornosť napriek politickým tlakom.

Zuzana Baťová je absolventkou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 2016 pôsobí ako riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý okrem iného vydáva rozhodnutia o registrácii humánnych liekov. Do povedomia širokej verejnosti sa Zuzana Baťová dostala pri spore s ministrom financií Igorom Matovičom v apríli tohto roka, ktorý v súvislosti s registráciou ruskej vakcíny Sputnik vyvíjal politický tlak na ŠÚKL, spochybňoval prácu úradu, ale aj odbornosť a nestrannosť Zuzany Baťovej. Za Baťovú sa v tom čase postavila veľká časť verejnosti, desiatky ľudí jej vyjadrili podporu kyticami kvetov priamo pred budovou štátneho ústavu.

Kategória Líder/ka do 30 rokov

Denisa Rášová

Za systematické budovanie povedomia o cirkulárnej ekonomike a prepájanie kľúčových aktérov v téme.

Denisa Rášová sa už niekoľko rokov venuje predchádzaniu vzniku odpadu a podpore prechodu na cirkulárnu ekonomiku najmä v podnikateľskom prostredí. V oblasti obehovej ekonomiky dlhodobo pracuje s rôznymi súkromnými inštitúciami i štátnym sektorom. V súčasnosti pôsobí ako koordinátorka platformy pre obehové hospodárstvo Circular Slovakia, ktorú pomáhala aj zakladať. Vďaka jej neoceniteľnému prínosu má dnes Circular Slovakia už 50 členov a priaznivcov z radov súkromného, verejného aj neziskového sektora, pre ktorých táto platforma vytvára množstvo synergií a možností v oblasti obehového hospodárstva.

Kategória Firma

MultiplexDX, Inc.

Za vyvinutie PCR testov, ich následné darovanie štátu aj rozvojovým krajinám a budovanie povedomia o slovenskej vede aj v zahraničí.

Spoločnosť MultiplexDX v čase pandémie COVID-19 vyvinula, validovala a vyrobila 10 rôznych RT-PCR testov, ktoré sa dnes predávajú a distribuujú nielen na Slovensku, ale aj v ďalších 26 krajinách. V máji 2020 spoločnosť darovala Slovenskej republike 250-tisíc RT-PCR testov a v spolupráci s MZ SR darovali ďalších 100-tisíc testov v rámci rozvojovej a humanitárnej pomoci krajinám ako Keňa, Ukrajina, Čierna Hora, Srbsko a Vatikán. Testy poslúžili na diagnostiku ochorenia COVID-19 a boli významným prínosom v boji proti koronavírusu. Spoločnosť vyvinula aj testy na detekciu variantov koronavírusu, napr. britského (B.1.1.7), čo umožnilo Úradu verejného zdravotníctva nastavovať špecifické epidemiologické opatrenia na ochranu zdravia obyvateľstva.

Udržateľné je aj ocenenie

Podoba samotného ocenenia je v súlade s myšlienkou udržateľnosti. Je výsledkom práce kreatívneho štúdia crafting plastics!, za ktorým stojí známa dvojica slovenských dizajnérov Vlasta Kubušová a Miroslav Kráľ. Ocenenie má podobu plastiky vyrobenej z nuatanu – ide o plast z obnoviteľných zdrojov (vyrobený na báze kukuričného škrobu), ktorý je 100 % rozložiteľný.

Podobné články