Ako môžu sociálne inovácie zmeniť Slovensko? Swiss Re zaviedlo unikátny program Shine

19. okt 2021

ceny sdgs

Tento rok prišlo Swiss Re po prvý raz na Slovensko s unikátnym projektom SHINE. Ide o program, ktorý je regionálnou podobou Global Entrepreneurship Program a vedie ho Swiss Re Foundation (Nadácia Swiss Re), ktorej ambasádorkou na Slovensku je Zuzana Szalaiová. Od roku 2018 program úspešne beží v Indii, najnovšie aj na Slovensku, a ďalej sa bude zavádzať aj vo Švajčiarsku či USA.

Cieľom SHINE-u je podporovať lokálnych sociálnych inovátorov v krajinách, v ktorých Swiss Re pôsobí ako zamestnávateľ. „Vytvárame tak príležitosť pre našich zamestnancov osobne prispieť k udržateľnému rozvoju životného prostredia, zdravotnej starostlivosti, ekonomickej inklúzii či poľnohospodárstvu priamo vo vlastnej komunite a krajine,“ vysvetľuje Zuzana Szalaiová.

Cieľom je vytvoriť odolnejší svet

Vybraní odborníci zo Swiss Re, spolu so sociálnym inovátorom a externými koučmi počas šiestich mesiacov spolupracujú ako jeden tím na spoločnej vízii s cieľom vytvoriť odolnejší svet, čo je zároveň aj krédom spoločnosti.
Úlohou tímu je zhodnotiť súčasný stav projektu alebo myšlienky sociálneho inovátora, identifikovať silné a slabé stránky, preskúmať trh a konkurenciu. Na základe získaných údajov má tím vypracovať biznis plán, ktorý predložia hodnotiacej komisii. Ak uspejú, získajú finančný grant na realizáciu ich projektu. „Nielenže tým podporíme miestneho sociálneho inovátora, ale aj naši zamestnanci tak majú možnosť dostať sa do úlohy spoluzakladateľa sociálneho podniku,“ hovorí Szalaiová.

Chcú vrátiť život do menej rozvinutých regiónov

Za prínos k racionalizácii diskusie o pandémii COVID-19 a pripomienku toho, že potrebujeme stavať na faktoch a nie na emóciách.
Dáta bez pátosu je nezávislá iniciatíva, ktorá združuje odborníkov na dátovú analytiku, krízový manažment a grafickú interpretáciu dát. Iniciatíva vznikla v roku 2020, v čase nástupu druhej vlny pandémie, a orientuje sa najmä na interpretáciu dát súvisiacich so šírením koronavírusu. Jej cieľom je prinášať ľuďom spoľahlivé, zrozumiteľné informácie a ilustrovať ich na jednoduchých príkladoch zo života, ktoré vie pochopiť každý. Členovia iniciatívy pomáhali dobrovoľne a v náročnej situácii analyzovať a interpretovať dáta aj napriek politickej nevôli alebo rozdielom. Aj vďaka nim získali ľudia prehľad o vývoji pandémie na Slovensku a predikciách do budúcnosti.

Čo bolo najťažšie na ceste za takým výrazným znížením potravinového odpadu?

Prvým slovenských víťazným sociálnym inovátorom sa stali „Posledné domy“, občianske združenie, ktoré sa svojou činnosťou snaží o zachovanie historických domov v ekonomicky znevýhodnených regiónoch Slovenska. Zároveň by chceli svojou činnosťou zabrániť vyľudňovaniu regiónov na Gemeri a Horehroní a sprostredkovať viac pracovných príležitostí pre miestnych.
Cieľom víťazného projektu je prilákať nových obyvateľov a priniesť rozvojové príležitosti pre regióny na strednom a východnom Slovensku. Iniciatíva je reakciou na ekonomickú nerovnosť regiónov, ktoré sú na Slovensku jedným z najvyšších v Európskej únii. Združenie chce znížiť ekonomické rozdiely premenou nevyužívaných starších domov, ktoré sú súčasťou architektonického dedičstva, na pekné nehnuteľnosti na prenájom. V pláne majú zrekonštruovať nehnuteľnosť tradičnými technikami s využitím miestnej pracovnej sily. Domy je možné využiť napr. ľuďmi z veľkých miest, ktorých láka život na vidieku. Noví obyvatelia tak majú potenciál stať sa ekonomickým a sociálnym motorom regionálneho rozvoja. Občianske združenie chce prispieť k rastu ekonomiky v menej rozvinutých regiónoch, aktivizovaniu miestnej komunity, zachovaniu kultúrnych hodnôt architektonického dedičstva, a tým zabrániť ďalšej degradácii týchto oblastí na Slovensku.

Získali aj intenzívny koučing

Prvá zo štyroch fáz projektu bola úspešne realizovaná koncom septembra 2021. Občianske združenie Posledné domy, tím vybraných Swiss Re odborníkov a dvaja medzinárodní kouči sa stretli, aby sa osobne spoznali a sformovali jeden tím. Výsledkom intenzívneho 3-dňového koučingu je štruktúrovaný tím, návrhy stratégií a zadefinované ciele.
Tím sa momentálne pripravuje na druhú fázu projektu, ktorej realizácia je naplánovaná na posledný októbrový týždeň. Následne budú pracovať na biznis pláne, ktorý predložia odbornej komisii v januári 2022. Celý projekt bude ukončený v apríli 2022, kedy bude projekt zavedený do praxe.
Projekt je finančne zastrešovaný Swiss Re Foundation a Swiss Re Bratislava. Odborný koučing zabezpečuje spoločnosť Bookbridge a na výbere sociálneho inovátora sa podieľala Nadácia Pontis.

Podobné články