2/25

linkedin

Ivana Vagaská

výkonná riaditeľka, Business Leaders Forum

Ivana sa téme zodpovedného podnikania venuje od roku 2012, kedy nastúpila do Nadácie Pontis. Od roku 2018 vedie v nadácii tím, ktorý zabezpečuje aktivity združenia Business Leaders Forum, Charty diverzity Slovensko, Firmy komunite ako aj organizuje ocenenie Via Bona Slovakia a iné podujatia spojené s ESG témami.

Okrem týchto aktivít sa Ivana špecializuje na individuálne poradenstvo firmám najmä v oblasti diverzity a inklúzie. Od roku 2020 pôsobí aj ako výkonná riaditeľka Business Leaders Forum, ktoré združuje 53 firiem s viac ako 100 000 zamestnancami.