1/25

linkedin

Veronika Cifrová Ostrihoňová

moderátorka

Veronika Cifrová Ostrihoňová vyštudovala politológiu a históriu. V minulosti pracovala ako televízna redaktorka. Dnes moderuje diskusnú reláciu Silná zostava v RTVS a vlastnú live talk show s názvom SIT DOWN stories, kde okrem iných, spovedá menej známe inšpiratívne ženy. Spoluzakladala inciatívu Žemy 2020, ktorá vyzýva na celospoločenskú diskusiu o ženských právach založených na dátach a faktoch a venuje sa témam ako rodová rovnosť a rovnosť príležitostí.