8/12

Verejná ochrankyňa práv Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Za jej aktívny prínos v oblasti znižovania nerovností, ochrany práv rómskych komunít, žien či seniorov, ktorí patria k najzraniteľnejším skupinám spoločnosti.

Víťaz ceny SDGs 2020

Kategória Verejný sektor

Mária Patakyová ako verejná ochrankyňa práv s veľkým odhodlaním a profesionálnym vkladom bojuje za dodržiavanie ľudských práv a posilnenie práv menšín. Aj napriek tomu, že sa často stretáva s nevôľou a pohŕdaním zo strany vlády či politických predstaviteľov, obhajuje práva diskriminovaných či prehliadaných komunít a osôb, čím dáva svojmu úradu pečať stabilnej inštitúcie neohýbajúcej sa pod vplyvom politikov či iných záujmových skupín.