9/12

Cesta von, o.z.

Za inovatívny prístup k vzdelávaniu a odhodlanie v boji proti generačnej chudobe vo vylúčených komunitách.

Víťaz ceny SDGs 2020

Kategória Mimovládna organizácia

Občianske združenie Cesta von pomáha ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Cez projekt Omama rozvíja deti vo vylúčených komunitách – formou návštev v domácnostiach podporuje zdravý kognitívny, sociálny a psychomotorický vývin detí žijúcich v generačnej chudobe počas najkritickejšieho obdobia života dieťaťa (od 0 do 3 rokov). Návštevy vykonávajú vyškolené rómske ženy z osád, ktoré si svojou prácou zvyšujú životný štandard a zároveň sa samy stávajú súčasťou riešenia generačnej chudoby.