7/12

MultiplexDX, Inc.

Za vyvinutie PCR testov, ich následné darovanie štátu aj rozvojovým krajinám a budovanie povedomia o slovenskej vede aj v zahraničí.

Víťaz Ceny SDGs 2021

Kategória Firma

Spoločnosť MultiplexDX v čase pandémie COVID-19 vyvinula, validovala a vyrobila 10 rôznych RT-PCR testov, ktoré sa dnes predávajú a distribuujú nielen na Slovensku, ale aj v ďalších 26 krajinách. V máji 2020 spoločnosť darovala Slovenskej republike 250-tisíc RT-PCR testov a v spolupráci s MZ SR darovali ďalších 100-tisíc testov v rámci rozvojovej a humanitárnej pomoci krajinám ako Keňa, Ukrajina, Čierna Hora, Srbsko a Vatikán. Testy poslúžili na diagnostiku ochorenia COVID-19 a boli významným prínosom v boji proti koronavírusu. Spoločnosť vyvinula aj testy na detekciu variantov koronavírusu, napr. britského (B.1.1.7), čo umožnilo Úradu verejného zdravotníctva nastavovať špecifické epidemiologické opatrenia na ochranu zdravia obyvateľstva.

O víťazoch rozhodovala nezávislá komisia v zložení:

Veronika Bush (Tesco), Daniela Kerestešová (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu), Jana Riečanská (Swiss Re), Róbert Slovák, Petra Csefalvayová (INCIEN), Richard Čermák (Heroes) a Tatiana Žilková (Ministerstvo financií SR).