2/12

Dáta bez pátosu

Za prínos k racionalizácii diskusie o pandémii COVID-19 a pripomienku toho, že potrebujeme stavať na faktoch a nie na emóciách.

Víťaz Ceny SDGs 2021

Kategória Mimovládna organizácia

Dáta bez pátosu je nezávislá iniciatíva, ktorá združuje odborníkov na dátovú analytiku, krízový manažment a grafickú interpretáciu dát. Iniciatíva vznikla v roku 2020, v čase nástupu druhej vlny pandémie, a orientuje sa najmä na interpretáciu dát súvisiacich so šírením koronavírusu. Jej cieľom je prinášať ľuďom spoľahlivé, zrozumiteľné informácie a ilustrovať ich na jednoduchých príkladoch zo života, ktoré vie pochopiť každý. Členovia iniciatívy pomáhali dobrovoľne a v náročnej situácii analyzovať a interpretovať dáta aj napriek politickej nevôli alebo rozdielom. Aj vďaka nim získali ľudia prehľad o vývoji pandémie na Slovensku a predikciách do budúcnosti.