1/12

Alena Vachnová

Za systematický prístup a prepojenie kľúčových partnerov v téme integrácie ľudí bez domova a využitie týchto poznatkov aj pri integrácii utečencov a utečenkýň z Ukrajiny.

Víťazka 2022

Alena Vachnová, ktorá pôsobí ako rozvojová manažérka v Nadácii DEDO v Košiciach, sa už niekoľko rokov venuje otázke ukončovania bezdomovectva, a to využívaním inovatívneho prístupu housing first, ktorý považuje za základnú podmienku dôstojného života bývanie. Nadácia DEDO poskytuje rodinám bez domova sociálne nájomné bývanie, za ktoré platia riadny nájom, a k tomu tím odborníkov, ktorý ich sprevádza a podporuje, aby si bývanie udržali a postupne rozvíjali svoj život k lepšiemu.  Skúsenosti z práce s ľuďmi bez domova dokázali v Nadácii DEDO promptne využiť aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine. V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a ďalšími neziskovými organizáciami prevádzkujú v Košiciach Integračné centrum, ktorý poskytuje ľuďom z Ukrajiny komplexné poradenstvo s cieľom dlhodobej integrácie v meste.