3/12

Kancelária prezidenta SR

Za popularizáciu témy a inšpiratívny príklad ochrany klímy z pozície verejnej inštitúcie.

Víťaz Ceny SDGs 2021

Kategória Verejný sektor

Ambíciou Kancelárie prezidenta SR je byť prvým uhlíkovo neutrálnym úradom a zároveň inšpiráciou aj pre ďalšie verejné inštitúcie. V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a Inštitútom environmentálnej politiky si KP SR nechala vypracovať prepočet uhlíkovej stopy prezidentského úradu, vďaka čomu si na základe presných dát určila konkrétne ciele pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality už v roku 2030. K opatreniam na ochranu klímy patria napríklad nahrádzanie áut so spaľovacími motormi elektromobilmi alebo hybridmi, vysadenie minimálne 1 300 stromov ročne, inštalácia fotovoltaických panelov na budovy úradu, ale aj zavedenie zelených striech a prístreškov.