Za aktivity zamerané na znižovanie potravinového odpadu získal maloobchodný reťazec Tesco vôbec...