1/25

linkedin

Viera Baštáková

senior špecialistka pre udržateľnosť, METRO Cash & Carry SR 

Viera sa v spoločnosti Metro zameriava najmä na tému zodpovedného podnikania a implementáciu rôznych opatrení a stratégií, ktoré minimalizujú emisie skleníkových plynov a negatívny vplyv na životné prostredie. Má bohaté skúsenosti v oblasti environmentálnej politiky. Vyštudovala environmentálne vedy na UK v Bratislave a úspešne dokončila doktorandský program na Ústave manažmentu STU.

Skúsenosti zbierala aj v zahraničí – na Univerzite v Granade a Kodanskej univerzite. Pôsobila na Slovenskej akadémii vied, kde sa venovala najmä výskumu v témach ekologickej a behaviorálnej ekonómie. Cenné skúsenosti v tvorbe a implementácii environmentálnej politiky a legislatívy získala na Ministerstve životného prostredia SR. Okrem toho sa vo voľnom čase venuje občianskemu združeniu 3E – Inštitútu environmentálneho výskumu a vzdelávania, ktorého je spoluzakladateľkou.