4/25

linkedin

Martin Slosiarik

riaditeľ, FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu 

Martin ako vyštudovaný sociológ pracoval na viacerých medzinárodných výskumných projektoch ako napr. Eurobarometer realizovaný pre Európsku komisiu, World Poll realizovaný pre výskumnú spoločnosť Gallup či Global Attitudes Survey realizovaný pre Pew Research Center. Na Slovensku spolupracoval na výskumoch s viacerými akademickými inštitúciami – Sociologickým ústavom SAV, Katedrou politológie UK, Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK a ďalšími. Venuje sa predovšetkým voličskému správaniu a aktuálnym spoločenským otázkam. V tejto súvislosti je autorom alebo spoluautorom niekoľkých odborných príspevkov. Je členom dozornej rady Nadácie Pontis.