O konferencii

BLF Summit (predtým CSR Summit) je najväčšie a najstaršie podujatie o spoločenskej zodpovednosti na Slovensku. Už 20 rokov prinášame svetových rečníkov, CSR expertov a otvárame diskusie na najnovšie témy a trendy z oblasti udržateľnosti. Záleží nám na tom, aby konferencia každý rok ponúkla kvalitný obsah a priestor pre zdieľanie skúseností. Prinášame reálne príklady firiem, praktické riešenia, ale aj inšpirácie pre osobný život.

konferencií od roku 2004

účastníkov na doterajších podujatiach

spíkrov

udelených ocenení za udržateľný rozvoj

Náš tím

Mirka Gočálová

Spíkri, partneri, produkcia CSR Summitu

Vanda Géczy

Cena SDGs

Ivana Vagaská

Fundraising & Program

Lucia Víglašová

Lucia Víglašová

Communication

O Business Leaders Forum

Business Leaders Forum (BLF) je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku. Zodpovedné podnikanie vnímame ako súčasť každodenných rozhodnutí firmy, ktorá sa snaží rešpektovať potreby všetkých svojich partnerov (stakeholderov). Združenie administruje Nadácia Pontis.