11/12

Marek Mach

Za výnimočné odhodlanie v boji proti extrémizmu vo verejnom priestore a šírenie myšlienok slobody, rovnosti a právneho štátu.

Víťaz ceny SDGs 2020

Kategória Líder/Líderka do 30 rokov

Marek Mach sa téme fašizmu rozhodol venovať po parlamentných voľbách 2016 ako prvák na gymnáziu. Vytvoril projekt Mladí proti fašizmu, ktorého cieľom je jazykom blízkym jeho generácii šíriť myšlienku slobody, rovnosti a právneho štátu, čím znižuje dopad fašistických myšlienok a dezinformácií na mladých ľudí. Jeho aktivity sú jedinečné a k danej problematike pristupujú moderným a progresívnym spôsobom (sociálne siete, videá), vďaka ktorému má merateľné výsledky a reálny dopad na spoločnosť.