6/12

Denisa Rášová

Za systematické budovanie povedomia o cirkulárnej ekonomike a prepájanie kľúčových aktérov v téme.

Víťaz Ceny SDGs 2021

Kategória Líder/Líderka do 30 rokov

Denisa Rášová sa už niekoľko rokov venuje predchádzaniu vzniku odpadu a podpore prechodu na cirkulárnu ekonomiku najmä v podnikateľskom prostredí. V oblasti obehovej ekonomiky dlhodobo pracuje s rôznymi súkromnými inštitúciami i štátnym sektorom. V súčasnosti pôsobí ako koordinátorka platformy pre obehové hospodárstvo Circular Slovakia, ktorú pomáhala aj zakladať. Vďaka jej neoceniteľnému prínosu má dnes Circular Slovakia už 50 členov a priaznivcov z radov súkromného, verejného aj neziskového sektora, pre ktorých táto platforma vytvára množstvo synergií a možností v oblasti obehového hospodárstva.