Michaela Kršková: Inovácie nie sú voľba, ale nutnosť

6. okt 2022

Michaela Kršková je prvou Chief Innovation Officer slovenskej vlády. Ako generálna riaditeľka Sekcie výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády je zodpovedná za medzirezortnú koordináciu inovačnej politiky a implementáciu reforiem a investícií v rámci Plánu obnovy. O tom, čo dokážu zmeniť inštitúcie, firmy a jednotlivci, bude Michaela diskutovať na CSR Summite v rámci diskusie Slovensko 2022 – krízy ako príležitosť?

Na CSR Summite 2022 budete diskutovať o tom, akým výzvam (nielen) na Slovensku v poslednej dobe čelíme. Ktoré z nich máte možnosť ovplyvniť z hľadiska svojej pozície?

Vzhľadom na zložitosť výziev ako klimatická zmena, energetická a potravinová bezpečnosť, migrácia, robotizácia a automatizácia priemyslu a roztvárajúce sa nožnice sociálnej a digitálnej nerovnosti na celom svete považujem inovácie nie za voľbu, ale za nutnosť. Nutnosť, bez ktorej sa na Slovensku v najbližších desaťročiach nezaobídeme. Z tohto pohľadu je pozícia Chief Innovation Officer mimoriadne dôležitá.

Súčasťou vašej práce je budovanie inovačného ekosystému a prepájanie sektorov. Kde máme z hľadiska spolupráce rôznych aktérov najväčšie rezervy?

Pre každý fungujúci inovačný ekosystém je spolupráca nevyhnutným predpokladom. Nemôže však fungovať, ak zo spolupráce nevyplýva vzájomný prospech, ľudia a organizácie nemajú motiváciu pracovať na spoločných projektoch, resp. nemajú voči sebe potrebnú mieru dôvery. Miera dôvery v slovenskej spoločnosti je mizerná, nielen medzi ľuďmi, ale aj zo strany inštitúcií voči občanom a naopak. Sme nastavení na prísne pravidlá, ktorá sa nedôsledne vynucujú. Bez dôvery medzi výskumníkmi, startupmi a veľkými priemyselnými firmami je inovačný ekosystém nefunkčný. Túto dôveru je potrebné postupne začať budovať, malé úspechy merať a ďalej replikovať.

Aká je vaša vízia Slovenska v roku 2030? Dočkáme sa statusu inovačného tigra strednej Európy?

Rok 2030 sa môže zdať ako vzdialený míľnik, ale pre systémovú zmenu v inováciách ide o pomerne krátky čas. Vzhľadom na množstvo zanedbaných štrukturálnych úloh od reformy vzdelávania po zastaralú a neflexibilnú obchodnú aj pracovnú legislatívu, ale aj ťažkopádny štátny aparát máme pred sebou náročnú cestu. Verím však, že v roku 2030 bude väčšina krajiny vnímať inovácie ako našu silnú stránku a v zahraničí sa začne hovoriť o tom, ako sme dokázali do krajiny pritiahnuť špičkový talent z celého sveta vďaka dobrej kvalite života a atraktívnym pracovným príležitostiam.

 

ZAREGISTRUJTE SA NA CSR SUMMIT 2022

Podobné články